Fungerar kinesiotejp?

Den elastiska tejpen som kommer i många olika färger har blivit mer och mer populär de senaste åren och många stjärnor i olika sporter har burit tejpen på olika ställen under matcher/tävlingar. Tejpen har på många ställen marknadsförts som en ”mirakelmedicin” och använts som behandling mot alla möjliga olika skador. Tejpen påstås hjälpa genom att stötta skadade muskler och leder samt öka blodcirkulationen under området som tejpas. Den stora frågan är om tejpen bara ser häftig ut eller om den faktiskt kan hjälpa och vad den kan hjälpa mot? Det är detta det här inlägget ska handla om, vad säger forskningen? Orkar man inte läsa min sammanfattning av vad forskningen säger så är det bara att scrolla längst ned till en sammanfattande bild.

Vad säger forskningen?
Det har gjorts en hel del studier på kinesiotejp (KT) och även en hel del litteraturgranskningar som väger tungt evidensmässigt då man sammanställer resultatet från flera olika studier. Detta borde ge oss ett gott underlag för att utreda om det är värt att tejpa fast den färgglada tejpen eller slänga den i sopkorgen. Här nedan har jag sammanställt några av litteraturgranskningarna som har gjorts på området de senaste åren.

Williams et. al (2012) gjorde en litteraturgranskning för att utreda hur effektivt KT var för att motverka och behandla skador. Man tittade på 10 olika studier (bara två var på idrottsrelaterade skador och ingen på löpare). Slutsatsen som drogs var att tejpen kanske inte var den mirakelmedicinen som många hoppades på. Man kunde se små förbättringar för styrka och rörelseomfång i några av studierna, men man ansåg att fler studier behövdes för att reda ut om tejpen hade någon effekt.

Kalron et. al (2013) litteraturgranskning tog med 6st studier på muskeloskeletala smärtproblem i 3 av studierna visades en omedelbar minskning av smärta efter att ha fått på sig tejpen jämfört med kontrollgrupperna. Efter att ha tittat på studierna så ansåg man dock att det inte fanns någon evidens som stöttade långtidseffekter av tejpen varken på smärta, muskelstyrka eller rörelseomfång.

Kamper et. al (2013) genomförde en litteraturgranskning där man tittade specifikt på tejpens effekt för att förebygga och behandla sportrelaterade skador. Inte heller här hittade man några studier som på ett märkbart sätt kunde stödja användningen av tejpen, man konstaterade att KT inte verkar ha en minskande effekt på smärta jämfört med en placebo behandling.

Montalvo (2014) gjorde ytterligare en litteraturgranskning som fokuserade på tejpens effekt för muskeloskeletala skador. Efter att ha granskat tretton studier konstaterade man att KT kanske hade en liten effekt på att minska smärta, men att den minskningen kanske inte är kliniskt betydelsefull.

Lim et. al (2015) tittade på 17 olika studier och kunde dra slutsatsen att KT är effektivare än minimal behandling för att minska smärta, men jämfört mot andra typer av behandlingar visade den sig inte effektivare.

Ingen mirakelmedicin
Efter att ha gått igenom de senaste årens litteraturgranskningar så bör slutsatsen dras att KT tyvärr inte är den mirakelmedicinen många tror att den är. De generella effekterna som ofta tillskrivits tejpen finns det inte mycket evidens som stöttar, möjligen att tejpen till en viss grad kan minska smärta. Dessa litteraturgranskningar var dock väldigt generella och det är möjligt att KT har en större effekt på specifika skador.

KT för specifika skador
Pattellofemoralt smärtsyndrom är den vanligaste löparskadan enligt Taunton et. al (2002). Det har gjorts studier som specifikt tittat på om KT kan hjälpa mot Pattellofemoralt smärstyndrom, Akbas et. al (2011) tittade på just detta. I studien hade man två undersökningsgrupper, båda fick ett likadant styrkeprogram och interventionsgruppen fick i tillägg till detta också KT. Man såg ingen ökad förbättring av symtomen hos KT gruppen den enda skillnaden man kunde se var att ökningen av hamstrings flexibiliteten gick fortare i KT gruppen jämfört med kontrollgruppen. Alltså inte någon direkt hjälp mot problemet, men ändå intressant att gruppen med KT snabbare kunde öka muskel flexibiliteten.

Chien-Tsung et. al (2008) tittade på effekten av en kortvarig (en vecka) intervention av KT för plantar fasciit och kunde se en snabbare förbättring av symtomen vid användning av KT i kombination med fysioterapi-behandling jämfört med enbart fysioterapi-behandling.

Griebert et al. (2014) tittade på belastning vid gång på personer med MTSS (benhinneinflammation). Man såg en ökad belastning på den inre mellandelen av foten för personer med MTSS jämfört med friska. Efter att ha applicerat KT för att stötta upp fotvalvet på personerna med MTSS såg man en minskning i den specifika belastningen. Tejpen fick sitta på i 24h och när testet genomfördes igen kunde man se att minskningen i belastningen fortfarande var där. Detta stöttar KT som en del av behandlingen vid MTSS, det ska dock nämnas att det här bara är en studie och att man inte jämförde med någon typ av placebo behandling.

kinesiotejp2

Slänga tejpen eller använda den?
Så vilken slutsatsen drar jag efter att ha gått igenom de senaste årens litteraturgranskningar och tittat lite på KT:s användning för specifika skador? Som sagt tidigare så står det klart att KT inte är någon mirakelmedicin och att om det finns några effekter så är de definitivt begränsade. Det verkar dock som att tejpen kanske kan ha en viss effekt på smärta och till exempel på plantar fasciit och MTSS. Är det då värt att använda tejpen? Det viktigaste budskapet jag vill förmedla med den här artikeln är att KT definitivt inte ska vara den primära behandlingen eller ersätta annan typ av behandling då det inte finns evidens för att stötta det. Att använda tejpen som en del i behandlingen för vissa skador kanske kan vara relevant så länge det inte går ut över annan typ av behandling som har mer evidens bakom sig.

Anledningen till att tejpen har blivit så omåttligt populär i relation till att det inte finns mycket evidens som stöttar den tror jag handlar om två saker. Först och främst den intensiva marknadsföringen som har gjorts för tejpen, ser man en idrottsstjärna som har tejpen på sig så drar många slutsatsen ”den måste ju funka”. Man ska komma ihåg att det finns få saker som idrottsstjärnor visar upp tydligt som de inte får betalt för att visa upp. Det andra är den mänskliga tendensen till att vilja ha snabba och enkla lösningar på problem. Tro mig jag har varit där själv, när jag har fått ont någonstans har jag tejpat på lite färgglad tejp och hoppats att det ska gå över. Tejpen i sig skadar ju inte någon och kan man få lite placebo på behandlingen så är ju det bra.. Det ”farliga” i det hela är dock om tejpen förlänger tiden till att man söker hjälp för sitt problem eller att tejpen ersätter annan mer effektiv behandling.

Det blev ett långt svar på frågan ”Slänga tejpen eller använda den?”. Här är i alla fall  en liten bild som sammanfattar konsensusen av den här artikeln:

 

Kinesiotejp

Inga kommentarer ännu

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *