Minska risken för skador med mer sömn!?

De flesta vet att sömn är viktigt för oss av en rad olika anledningar, en ny studie har visat ett samband mellan sömn och skador bland unga idrottsutövare.

Milewski et. al (2014) tittade efter olika faktorer som kunde höra ihop med ökad skaderisk. Studien visade ett tydligt samband mellan skador och sömn. Man såg att bland de idrottarna som hade sovit mindre än 8h/natt var det 1,7 gånger troligare att de också hade haft en skada, jämfört med de som hade sovit mer än 8h/natt.

Bara för att det sambandet sågs så är det dock inte säkert att det var just sömnen som påverkade skaderisken. Det kan också vara så att de som sover mindre till exempel är mer benägna att träna mer. Det känns dock troligt att just sömnen borde ha en roll i risken för skador och det tyder sambandet på också. Sömn är kroppens sätt att återhämta sig så detta borde gälla för de strukturer som kan bli skadade med. Så se till att få ordentligt med sömn, tränar man mycket så har man mer att återhämta sig från och behöver således mer sömn!

sömn och skador

 

Inga kommentarer ännu

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *