Hur lång tid tar det att bli av med en löparskada?

”Hur lång tid tar det innan skadan blir bra?”, är kanske den vanligaste frågan jag får på kliniken när jag möter patienter. En fråga som alltid är lika svår att svara på, för självklart är de individuella skillnaderna väldigt stora.

Trots de stora individuella skillnaderna så kan man få en liten riktpinne kring hur lång tid det kan tänkas ta tack vara en studie som gjorts på löparskador av Oestergaard Nielsen et. al (2014). I studien studerades just hur lång tid det tog för patienter att återhämta sig från olika löparskador. Man analyserade data från 254 skadade löpare. Av de som under observationsperioden blev av med sitt skadeproblem sammanfattade man hur lång tid det tog för de olika skadorna att bli bra.

Studien ger som sagt en liten riktpinne, men framförallt så belyser den hur stora individuella skillnader det är. Trots att två patienter blivit diagnostiserade med samma skada så kan återhämtningstiden skilja sig avsevärt. Som till exempel så tog det 16 dagar att bli av med skadan för den som hade snabbast återhämtning från ”benhinneinflammation” och 582 dagar för den som det tog längst tid för.

Poängteras bör att det i studien endast var 24,6% som fick någon typ av behandling för sin skada. Detta kan såklart ha bidragit till de höga siffrorna i återhämtningstid, då de flesta skadorna går att skynda på genom olika behandlingsmetoder. Det bör också nämnas att trots att studien såg på en relativt stor grupp (254 skadade löpare) så blir grupperna för de olika skadediagnoserna små. Detta gör resultatet mindre tillförlitligt, för till exempel löparknä så såg man bara på 11 personer med skadan, vilket är en för liten grupp för att dra några stora slutsatser.

Vad är då det bästa svaret på frågan ”Hur lång tid tar det innan skadan blir bra?”? Som jag ser det så är det viktigt att förklara för patienten att det kan skilja väldigt mycket från fall till fall och ge personen ett rimligt tidsspann utifrån skada och symtom. Samt poängtera att med hjälp av rätt rehabträning och behandling så kan man minimera antalet skadedagar så mycket som möjligt. Jag tycker det är viktigt att varken ge patienter falsk förhoppning genom att säga att det kommer gå väldigt fort, eller sänka patienten genom att säga att det kommer ta väldigt lång tid. Ingen av de utsagorna har någon grund i evidens då vi tydligt kan se hur stora individuella variationer det är på återhämtningstid.

Inga kommentarer ännu

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *